SWOT-analyse om je marketingstrategie te bepalen

Binnen de marketing zijn er verschillende modellen om te helpen met het bepalen van een goede marketingstrategie. Een van deze modellen is het SWOT-model. SWOT staat voor de engelse termen: Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Het model confronteert de sterke en zwakke punten van een bedrijf met de kansen en bedreigingen in de markt. 

Hoe maak je een SWOT-analyse?

De SWOT-analyse staat voor Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. Om de analyse succesvol uit te voeren moeten alle 4 de kwadranten goed worden ingevuld. Om de 4 kwadranten goed in te kunnen vullen is het belangrijk dat je organisatie/branche helder hebt. Het is ook erg belangrijk dat je objectief onderzoek doet bij het onderzoeken van de kansen en bedreigingen. Het gebeurd vaak dat bij het onderzoeken van deze 2 kwadranten de onderzoeker zijn eigen mening mee laat spelen en zo een subjectieve analyse maakt. Voor het onderzoeken van de sterktes en zwaktes is het belangrijk een grondig intern onderzoek te doen. Het komt vaak voor dat een bedrijf een onderzoeker vraagt een SWOT-analyse te maken. Vervolgens vertelt het bedrijf haar eigen sterkten en zwakten. Dit moet je als onderzoeker nooit zomaar aannemen. Als onderzoeker moet je altijd zelfstandig op onderzoek uitgaan om de beste resultaten te behalen. 

Tips voor het maken van de externe-analyse

Er is hierboven besproken hoe je een SWOT-analyse maakt in het algemeen en hoe je subjectiviteit voorkomt in je interne analyse. Hieronder lees je hoe je een goede externe analyse maakt. Het doel van een externe analyse is inzicht krijgen in de markt waarin je organisatie zich beweegt. Om een goede externe analyse te maken zijn er een hele hoop modellen die gebruikt kunnen worden. Een aantal voorbeelden van deze modellen: 

  • Afnemersanalyse
  • Concurrentieanalyse
  • Distributieanalyse
  • 5 krachten model van Porter

Wanneer je nog verder naar buiten gaat kijken naar de landelijk trends en ontwikkelingen kan je het beste gebruik maken van de DESTEP-analyse. DESTEP staat voor: demografie, economie, sociaal, technologie, ecologie en politiek/juridisch. Wanneer je al deze analyses hebt uitgevoerd kan je het ‘kansen’ kwadrant en het ‘bedreigingen’ kwadrant invullen.