Positioneringsmodel-Campagnecompany

Positioneren: welk positioneringsmodel gebruik je?

In dit artikel hebben wij de 4 positioneringsmodellen weergegeven die in de praktijk het meest gebruikt worden. Elk positioneringsproces is weer anders en vraagt daarom om andere modellen. Als moeten we eerlijk toegeven dat een van de modellen zeker favoriet is bij de meeste bedrijven. We behandelen kort elk model en leggen uit waarom dit model handig kan zijn in de praktijk.

MDC-model

Dit model geeft weer welke deelgebieden geanalyseerd moeten worden om tot een goed kader voor een positionering te komen. Dit model is simpel maar geeft duidelijk weer wat de belangrijkste invloeden op een positionering zijn. Als wij dit model in de praktijk gebruiken geven we ook een aantal interne factoren weer, deze komen dan van onderaf.

McKinsey’s Brand Driver Model

Dit model helpt je om de eigenschappen van een bedrijf, merk of product te evalueren en in perspectief te plaatsen. In het oorspronkelijke artikel leggen de onderzoekers vooral nadruk op ‘drivers’ maar de meeste bedrijven geven in de praktijk ook veel aandacht aan de ‘antes’. Dit zijn de eigenschappen die als soort van basisvereisten voor toetreding in een markt gelden. Je zult verbaasd staan hoeveel bedrijven verschillende ‘antes’ in hun lijstje van USP’s heeft opgenomen. Tevens zit er een valkuil in het segment Fool’s gold omdat er wel degelijk markten veroverd zijn op basis van eigenschappen die voorheen zo betiteld werden.

Brand Key Model

Unilever ontwikkelde het Brand Key Model binnen haar Marketing Academy zodat zij alle merken wereldwijd op dezelfde manier kon aansturen. Het model dient als handleiding om de basis van elk merk op één A4tje weer te kunnen geven. Dit model is goed bruikbaar om een bestaand merk uit elkaar te trekken en samen met een team of opdrachtgever de verschillende onderdelen te analyseren. In het oorspronkelijke model ontbreekt het fundament, het bestaansrecht en de kerneigenschappen van een bedrijf of merk.

Merkelijkheid Positioneringsmatrix

In veel gevallen is de positionering van een bedrijf of merk in de afgelopen jaren zo gegroeid. Als een bedrijf bijvoorbeeld teruglopende verkopen of een afname van het gegenereerd aantal leads ervaart zoekt zij de oplossing van hun probleem dan ook vaak niet in de positionering. Dit model is ontwikkeld om inzicht te geven in de afweging tussen de eigen gewenste identiteit en de perceptie daarvan door de doelgroep. Pas als de merkidentiteit en perceptie overeenkomen bevindt een merk zich namelijk in het open speelveld en door dit aan de hand van dit model te evalueren kom je tot verrassende inzichten. In elk geval kan je aan collega’s, management of bestuur duidelijk maken waarom je vindt dat er werk aan de winkel is.