Wat is marketing?

Je hoort het woord marketing vast wel eens voorbij komen, maar wat is marketing eigenlijk? Marketing is het vakgebied dat zich bezighoudt met overbrengen van de waarde van een merk, product of dienst op de markt. Met als doel om zo veel mogelijk van de betreffende producten of diensten te verkopen. Marketingactiviteiten kunnen zowel gericht zijn op het vergroten van de naamsbekendheid en een goed imago als het aanzetten tot concrete actie en het genereren van omzet.

Marketing kan zowel gericht zijn op het werven van nieuwe klanten, ook wel acquisitie genoemd. Als het opbouwen en onderhouden van klantrelaties gericht op herhalingsaankopen, ook wel client retention genoemd. Het versterken van het merk en de naamsbekendheid onder een groot publiek noemen we ook wel een above the line marketing. Het gericht aanspreken van consumenten om de omzet te genereren wordt below the line marketing genoemd.

Vormen van marketing

Marketing kent vele vormen. De oudste en meest effectieve methode is marketing van mond-tot-mondreclame. Bij deze methode delen klanten hun ervaringen met potentiële klanten. Hieronder kunt u nog een aantal andere vormen van marketing lezen:

  • Een veelgebruikte marketing methode is direct marketing. Dit houdt in dat een bedrijf direct in contact treedt met individuele potentiële klanten.
  • Social media marketing wordt sinds de laatste jaren erg veel ingezet. Hierbij wordt social media ingezet met als doel marketingdoelstellingen te realiseren. Dit is een interactieve vorm van marketing gericht op het aangeven van een dialoog. Echter is het een middel geen doel. Het moet dus alleen worden ingezet als het bedrijf en de markt hiervoor geschikt is.
  • Telemarketing houdt in dat er met een potentiële klant telefonisch contact op wordt genomen.
  • De laatste veelgebruikte methode, is online marketing. Ook wel e-marketing, internet marketing of webmarketing genoemd. Onder online marketing vallen alle vormen van digitale marketing. Het is een verzamelbegrip voor de promotie van een product, dienst of bedrijf.

Strategie en analyse

Succesvolle marketing is gebaseerd op een zorgvuldig uitgestippelde marketingstrategie. Onderzocht wordt welke doelgroepen het meest interessant zijn voor het product en hoe deze het beste kunnen worden benaderd. Niet alleen is dit een zoektocht naar waar de potentiële kopers zich bevinden en hoe zij kunnen worden bereikt, maar ook te begrijpen wat er in dit publiek omgaat en hoe zij het beste benaderd kunnen worden.

Effectieve marketing is geen lineair proces met een vertrekpunt en eindpunt. Marketing die werkt is ook marketing die naar zichzelf kijkt. hoe kan het resultaat van een campagne meetbaar worden gemaakt? Wat werkt wel en wat werkt niet voor het product en de doelgroep? Hoe kan een campagne worden doorontwikkeld om meer succes te hebben? Hoe kan het marketingbudget zo effectief mogelijk worden besteed?

Alles draait om tevreden klanten

Marketing is niet altijd alleen maar zenden, vaak ook luisteren. Klanten kunnen alleen worden behouden, als zij een goed gevoel hebben over het merk en tevreden zijn over de dienstverlening. Marketing is ook zorgen voor een goede merkbeleving.

Een hoge klanttevredenheid kan worden bereikt door producten en diensten van goede kwaliteit te verkopen. Daarnaast is het zaak dat klanten kunnen terugvallen op goede ondersteuning. Wanneer er eens iets mis gaat in de relatie met de klant is het zaak om signalen tijdelijk op te pakken en een passende wijze op te lossen.